Whatsapp için Tıklayınız

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvan

Prenskale Seyahat

Adres

-

Telefon

0 462 329 25 25

Eposta

info@prenskale.com

2. TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Yolcu taşıma biletini satın alan kişidir.


3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşme konusu hizmet, otobüs yolcu taşıma bileti olup, biletin, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, koltuk numarası siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve Tüketici'nin elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

Açıklama

Tarih

Saat

Koltuk No

Nereden

Nereye

Yolcu taşıma biletini listesi.

Ödeme Şekli

Banka/Kredi Kartı

Toplam (KDV Dahil)

Satın alınan Yolcu taşıma biletini tutarıdır

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Tüketici'ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler hizmetin gerçekleşmesine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5. CAYMA HAKKI

Tüketici, sözleşme konusu yolcu taşıma biletinden, sipariş aşamasında ve Tüketici'ye gönderilmiş olan elektronik postada belirtilen hareket saatinden 24 (yirmi dört saat) öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı ’ya şahsen, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, takip eden 30 gün içinde bilet bedeli Tüketici'ye iade edilir. Tüketici tarafından Satıcı ’nın herhangi bir şubesinden basılı yolcu taşıma bileti alınmışsa Tüketici bu bilet ile ilgili cayma hakkını ancak yine Satıcı ‘nın şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak kullanabilir.

Aracın hareket saatine 24 (yirmi dört) saatten daha az süre kalması durumunda bilet bedeli iadesi yapılmaz. Aracın hareket saatine 12 (on iki) saat kalıncaya kadar bilet ertelenebilir, bu durumda Tüketici'ye Satıcı tarafından açık bilet verilir, Tüketici bu bileti 6 (altı) ay süre ile aynı güzergâhtaki uygun bir seferde seyahat etmek için kullanabilir. Aracın hareket saatine 12 (on iki) saatten daha az bir süre kalmışsa bilet cayma hakkı kullanılamaz, açık bilet verilmez alınmış olan bilet geçersiz sayılır.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

SATICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Parasal Sınır*

İlçede ikamet eden tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti/Tüketici işlemi ilçede yapılmış ise tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti

İl merkezinde ikamet eden tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti/tüketici işlemi il merkezinde yapılmış ise tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti

2.320 TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda

İlçe Tüketici Hakem Heyeti

İl Tüketici Hakem Heyeti

2.320 TL - 3.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda

İl Tüketici Hakem Heyeti

İl Tüketici Hakem Heyeti

* 2016 yılı için geçerlidir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.
07/22/2024

Yolcu taşıma biletini satın alan kişidir.